Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Người xưa dạy rằng đại trượng phu là người luôn giữ được "ngũ thường" trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhân, Lễ, Dũng, Trí , Tín là những đức để phân biệt người  quân tử và kẻ tiểu nhân.

Hồi mới đắc cử, TT Hoa kỳ Obama qua Japan đã nghiêng mình khiêm cung và kính cẩn khi chào hỏi Nhật hoàng bởi chữ Lễ và Nhân.
 Đơn giản bởi Nhật hoàng là 1 cụ già, lại là biểu tượng tinh thần tối thượng của con dân Thái dương Thần Nữ.

Bất kể mạnh yếu to nhỏ thế nào thì người biết giữ Nhân, giữ Lễ không thể ngông nghênh.

Coi cái clip TBT Việt Nam thăm Campuchia và gặp Cựu vương X mà thấy ngượng.

Cứ bảu người cam bốt ăn cháo đá bát thật cũng chả đúng lắm khi nhìn quân ta  ngông nghênhvô nhân vô lễ. Hix, mà có mạnh mẽ gì đâu mà ngạo nghễ cơ chứ.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Buổi sáng(cnc)
Khi các thị tộc, bộ tộc cổ đại chuyên nghiệp hóa sản xuất của cải vật chất theo điều kiện thuận lợi tự nhiên của mình sau đợt phân công lao động xã hội (tự phát) lần thứ 3, nhu cầu trao đổi tăng mạnh, sự khó khăn khi trao đổi (số lượng nhiều hoặc cồng kềnh...) đòi hỏi phải có một loại vật chất trung gian, loại vật phẩm gọn nhẹ được cả cộng đồng yêu thích nhưng khó kiếm  được qui ước để làm nhiệm vụ này. Những di chỉ khảo cổ  khảo cứu đã  chứng minh vật phẩm trung gian mang tính tiền tệ thời sơ khai chỉ là những sản vật hoặc phẩm vật từ thiên nhiên như vỏ sò, hến đặc biệt hoặc những viên "sỏi, đá" có màu sắc hiếm.
Chính ở giai đoạn này, những cá nhân ưu tú có quyền hành và uy tín trong cộng đồng phải đứng ra phân xử, lúc đầu như một trọng tài, hoặc cũng chính những người này qui định những vật phẩm trung gian bởi sự thèm muốn của đại đa số. Qúa trình này cùng thời gian được kiện toàn với những qui định chặt chẽ dần dần đòi hỏi sự cân đối trong sản xuất để xuất hiện một hình thái tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động vốn hoàn toàn tự phát, đó chính là Nhà nước sơ khai thời nguyên thủy.
Sai lầm "vĩ đại" của những người cộng sản đứng đầu là Mac- Angels từ xuất phát điểm cho rằng do sự chiếm đoạt của cải của những kẻ mạnh tất dẫn đến phải có một lực lượng mạnh hơn để khống chế các hành vi xã hội và trấn áp sự bất công xã hội để hình thành Nhà nước. Chính vì vậy, họ luôn coi nhà nước là công cụ chuyên chính mang tính giai cấp.
Lịch sử từ cổ đại tới giờ, chính quyền lực xã hội đã giai cấp hóa và làm thay đổi địa vị xh khi những cuộc khởi nghĩa - cách mạng thành công. Dù ở thể chế chính trị-xã hội nào, sự tồn tại nhà nước (của thể chế chính trị-xh đó) dài lâu (vài trăm năm) hoặc ngắn ngủn (vài chục năm), luôn phụ thuộc các chính sách mang tính trọng tài trong điều hành xã hội mà tất cả mọi người cảm nhận đúng và gọi chung là Công lý.
Chính vậy nên ngay ngay trong thời nay, dù thể chế có tên gọi là gì, nhưng khi các chính sách nhà nước  đảm bảo tốt việc thực thi Công lý (nguyên lý lợi ích của đại đa số)  thì chế độ và xã hội đó ổn định và phát triển.
Tóm lại, Nhà nước là tổ chức mang tính tài phán, dù có quyền lực cao cùng những đãi ngộ tột đình thì cũng không thể đè đầu cưỡi cổ cộng đồng, :)
( Khi Nhà nước buộc phải tiến hành chiến tranh? Đó cũng đơn giản để mang lại hoặc giữ gìn lợi ích cho cộng đồng, chính nghĩa hay phi nghĩa là chuyện khác.)


Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Sự thiếu vắng các đốt trung gian của chuỗi quá trình tiến hóa sự sống trong nghiên cứu của ngài C. Darwin không thể khuất phục cái bệnh lý tò mò thích tỏ rõ điều cấm kỵ của loài người. Dù không tìm được bất cứ mẩu phiên bản hóa thạch nào ở giữa các lớp, loài nhưng những học giả duy vật vẫn thỏa mãn tự kỷ rằng đã khám phá ra bí mật của sự sống. Từ không đến có, từ đơn bào đến đa bào và các lớp cùng các loài, rồi cuối cùng, loài người là đỉnh của sự tiến hóa tự nhiên.

Vậy lý do nào mà sự tiến hóa dừng lại ở loài người? Mark và Angels bất chấp cái tịt mít này để cho ra đời cái học thuyết duy vật hiện đại. Sức mê hoặc của học thuyết này nằm ngay trong cứu cánh dao giảng, rằng cái đích hạnh phúc của loài người thật gần, nhưng trước tiên phải liên hiệp tất cả những người bần cùng do bị tước đoạt tài sản (GCVS) để  làm cách mạng.

Nghĩa trang Hàng Dương-Côn Đảo (pic.CNC)
Sự hoán đổi vị trí ăn trên ngồi trốc liên miên  ghi nhận trong lịch sử được các bác í qui nạp thành một định đề nguy hiểm "Quy luật phát triển xã hội là đấu tranh giai cấp" để cho đến giờ có ối người cứ khư khư nghĩ vậy.
Và thế là như một đương nhiên, nhà nước của chế độ Cộng sản được tổ chức và thiết lập là một công cụ chuyên chính.
Chinh phục và thống trị có thể là thuộc tính của loài có ý thức, nhưng những loài côn trùng vô thức không có thuộc tính đó nhưng sao vẫn"tổ chức" được một xã hội hài hòa, nhịp nhàng với sự phân công lao động rành rẽ?
Khảo cứu đời sống một vài bộ tộc trên các đảo hoang cách biệt với thế giới văn minh ở nam Thái bình dương, các nhà nghiên cứu không thấy các ban bệ nhà nước, đơn giản bởi người ta hầu như không có nhu cầu, nhưng những thiết chế xã hội sơ khai thông qua việc phân công lao động hoàn toàn tự phát ở các thành viên đã phôi thai một hình thái nhà nước. Nhu cầu tự thân  cuộc sống của họ theo thời gian chắc chắn sẽ thúc đẩy để hoàn thiện dần sự phân công lao động và tất nhiên cả phân bổ sản vật-sản phẩm, chính từ đây, bộ máy nhà nước sẽ được cải thiện dần tới sự thích ứng các nhu cầu tồn tại theo thời gian.
Điều ghi nhận và lưu ý ở đây, hình thái nhà nước đã được hình thành dù chưa có bất kỳ một cưỡng đoạt vật chất nào xảy ra.

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

 ...  chúng ta sẽ lần lượt luận giải 2 vấn đề sau:

1.Hình thái Nhà nước Sơ khai  được hình thành do ý chí con người-xã hội hay là một sự điều tiết bởi những nhu cầu tất yếu trong quá trình phát triển xã hội trong và sau  thời Công xã Nguyên thuỷ? (và) Có phải nó - Hình thái NN -  đã ra đời sau đợt phân công lao động lần thứ 3?

2. Sự phân tầng giai cấp xã hội phụ thuộc vào những vấn đề xã hội nào? Sự hình thành Giai cấp vô sản có phải là một sáng tác ngẫu hứng của các tiền bối cộng sản? (và) Giai cấp VS có lớn mạnh tỉ lệ thuận với đà bóc lột của CNTB  và có khả năng liên hợp trên toàn thế giới (theo Mac-Lê) để triệt để xóa trắng giai cấp tư bản bóc lột đồng thời phát triển KHKT tạo ra dư thừa của cải vật chất tới mức làm mất thuộc tính hàng hóa (trao đổi) để đủ sức làm tiêu vong mọi hình thái Nhà nước ?

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

VỀ MỘT QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ

Sự ấu trĩ trong nhận thức của các tác gia Chủ nghĩa Mac-Lê được thực tiễn chứng minh đầy rẫy. Một thí dụ điển hình,"Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn giãy chết của CNTB" (Lenin). Và đây nữa, khi Lenin khởi xướng NEP, câu phán của ổng: "Chủ nghĩa cộng sản là điện khí hóa toàn quốc" đã trở thành phương châm tối thương chỉ đạo cho sự phấn đấu phát triển kinh tế của những người cộng sản. Đương nhiên nguồn năng lượng luôn là cực quan trọng để thay đổi và tiên tiến hóa phương thức sản xuất, song rõ là Lenin không hề tiên lượng được những hậu quả khủng khiếp khi con người khai thác thái quá nguồn thủy điện đồng thời cũng không lường được khả năng khai thác nhiều nguồn năng lượng thiên nhiên khác với sự phát triển vượt bậc của KHKT. Bởi năng lượng (cho như đầy đủ) có là yếu tố tiên quyết để phát triển xã hội hòng xóa bỏ Nhà nước và Giai cấp? Cả thí dụ về những phân tích và kết luận của Mac trong Tư bản luận về sự bóc lột giá trị hàng hóa trong quá trình sản xuất và luân chuyển của giai cấp tư bản mà hiện thời, các lý luận gia cộng sản bảo đó chỉ là sự điều chỉnh thích ứng của bọn bóc lột!
Nhưng những ấu trĩ đó không là trầm trọng, bởi các học giả, các nhà khoa học và cả thế giới loài người sẽ lướt qua theo quy luật phát triển chung bất chấp sự bảo thủ chầy cối, cố vớt vát bảo vệ quan điểm cộng sản của một thiểu số dí dẹo.

Điều cấp bách đáng đề cập đến hiện giờ là quan điểm lịch sử về nguồn gốc và sự hình thành Nhà nước của những người cộng sản, mà chính đây là nguồn căn cho mọi sai lầm xuyên suốt của họ trong cách thức điều hành xã hội thể hiện trong luật pháp cùng các chính sách phát triển cộng đồng.

Sự mâu thuẫn trong tư duy cộng sản ở chỗ, một mặt Cộng sản vẫn công nhận Nhà nước hình thành như cơ sở của một khế ước xã hội để hướng đén một xã hội dân chủ, thể hiện qua sự ứng cử,bầu cử  các vị trí lãnh đạo bằng đầu phiếu phổ thông hoặc đại biểu từ thấp đến cao, song mặt khác, từ quan điểm lịch sử gốc rễ, những người cộng sản cứ khăng khăng coi Nhà nước là công cụ chuyên chính để bảo vệ các lợi ích của giai cấp thống trị trong quá trình xóa bỏ giai cấp để tiến lên CSCN.

Sự khác nhau trong trấn áp đối kháng để giải quyết mâu thuẫn xã hội của các nước XHCN và TBCN ở chỗ, những người cộng sản là tiêu diệt và (cũng có) cải tạo nếu có thể, những quan điểm có tính chống đối; còn Nhà nước của thế giới tư bản chỉ trấn áp mọi hành động làm cản trở sự phát triển xã hội đã được ghi nhớ trong Hiến pháp.
(Ở đây, chúng ta cần lưu ý "quan điểm có tính chống đối" và "hành động cản trở sự phát triển xh" ở cùng vị trí bị trấn áp).

Chính quan niệm rất ấu trĩ từ những lập luận sai lầm và những luận chứng thiếu cơ sở và phi logic của F. Angels về nguồn gốc Nhà nước để sau này, trong toàn bộ các tài liệu, văn kiện của những người cộng sản đều răn dạy và hướng dẫn các thế hệ cộng sản con cháu. Họ nói thế này, ở (và sau) Cuộc phân công lao động xh thứ 3 của loài người trong thời công xã nguyên thủy, khi "sự phát triển của LLSX và phân công LĐXH đã đưa lại NSLĐ ngày một cao ...vv  ( dẫn đến) xuất hiện (?) sự chiếm đoạt của cải ở một số người có quyền lực và sự phân hóa xh thành những giai cấp đối kháng... các thị tộc, bộ lạc mất đi khả năng tự điều tiết, quản lý và một cơ quan quyền lực đặc biệt là Nhà nước ra đời" (trích).

Mới nghe thì có vẻ có lý, nhưng sai.

Các phương thức xã hội nhà nước sơ khai của Aten, German, Roman hoặc Orient thực ra đã được hình thành như thế nào? Chúng ta (loài người hiện đại) rất thiếu các dữ kiện để sâu kết cho nội suy nhằm hình dung và biết đích xác sự phát triển xã hội loài người trước đó, nhưng cũng đủ để luận chứng đúng đắn và logic hơn những người cộng sản, ít nhất là phủ nhận quan điểm lịch sử của các trự í: về Nguồn gốc sự hình thành Nhà nước và Giai cấp. :)


 

.

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

MỘT TÉO VỀ VÀI KHÁI NIỆM

Hoa Ưu Đàm
Những khái niệm Tổ quốc, Đất nước, Chế độ và Nhà nước ở các quốc gia lấy Luận thuyết Mac-Lê làm kim chỉ nam bị đồng nhất hóa một cách mập mờ. Ở một giai đoạn lịch sử cụ thể nào đó, điển hình là trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, khi Chế độ sản sinh ra một Nhà nước vận hành tốt, thống nhất được ý chí và tình cảm của cả cộng đồng thì khái niệm hy sinh vì Tổ quốc đồng nghĩa với hy sinh cho Chế độ, cho Nhà nước cũng đồng nghĩa như hy sinh cho Đất nước.
Sự nhập nhèm dễ thương trong tư duy này sẽ không cần mổ sẻ để bàn dân thiên hạ thấu đáo nếu Thể chế  được thiết lập minh bạch và thực sự được thiết chế đặt lợi ích của cộng đống là tối thượng. Nhưng khi châm ngôn "của dân, do dân và vì dân" chỉ là hoa hòe hoa sói, không được minh chứng bằng thực tiễn thì chính Chế độ đã tự lột mặt nạ của mình, và những khái niệm trên hiện hình nguyên bản lai và được phân định một cách rõ ràng trong nhận thức của công chúng.

Có đồng chí kia dạy con thế này, Tổ quốc là gì ư? Là tình yêu lớn mà ta sẽ xả thân trong một thời khắc ... bốc đồng! Háháhá********************************************************************************
Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

LỜI TỰA

Lewis Henry Morgan
Lấy dữ liệu và cảm hứng từ 'Xã hội cổ đại' của nhà xã hội học L.H. Morgan, C.Mark đã phôi thai những luận giải về sự hình thành gia đình, nhà nước và giai cấp bằng nhửng ghi chú, nhận xét để sau đó F.Angels phát triển viết lên tác phẩm 'Nguồn gốc gia đình, Chế độ tư hữu và Nhà nước'. Đây là những lý luận cơ sở và xuyên suốt trong hệ tư tưởng mark-leninism để rút ra định đề cho các mâu thuẫn xã hội, mà đỉnh điểm(?) là mâu thuẫn không thể dung hòa giữa giai cấp(?) thống trị và bị trị, rồi kết luận sự tất yếu của Cách mạng Vô sản để cuộc sống trên hành tinh này trở thành thế giới đại đồng - Chủ nghĩa XHKH.

Sức mê hoặc cốt lõi trong lý tưởng cộng sản chủ nghĩa là sự bình đẳng cho mọi con người và xóa trắng tính thân phận - nghĩa vụ - trách nhiệm của mỗi cá nhân-cá thể(lý thuyết Nhà nước tiêu vong), dù các "nhà truyền giáo" luôn lưu ý 'đường còn xa còn và nhiều gian khổ' nhưngluôn lưu ý về 1 tương lai thật là tươi rói ! :)

Cả nửa loài người bất chấp đã tin và hăm hở cách mạng để xây dựng một cuộc sống lý tưởng nhưng đã phải khựng lại khi Cách mạng Tháng Mười vĩ đại long trời lở đất trở thành công cốc sau hơn  7 chục năm tồn tại của Liên bang cộng hòa XHCN Xô-viết, kéo theo sự tan rã của cả hệ thống các nước XHCN!

Thực ra không phải là thiếu vắng các lý thuyết xã hội để mỗi cộng đồng - quốc gia nương theo hòng xây dựng một xã hội hạnh phúc và phú cường trên cơ sở tinh thần, vật chất của xứ sở mình, thế nhưng khi những người đang dẫn dắt (nếu quả là thế) cộng đồng Người Việt cứ cuồng tín, bảo thủ tới mức u mê thì việc vạch rõ ra những ấu trĩ và sai lầm của Học thuyết mácxít-lêninit là điều cần  phải làm,"Vì tương lai con cháu chúng ta"! :D

Đương nhiên, chúng ta sẽ đi từ từ. Chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng và lần lượt chỉ ra những ấu trĩ và sai lầm trong các quan điểm của Mark, Angels về nguồn gốc (hình thành) gia đình (trong xã hội nguyên thủy), nhà nước và giai cấp (cổ-trung-cận đại). Những luận giải của chúng ta tất yếu là những phản đề trong "Tư bản luận" - tác phẩm chính yếu của cuộc đời K.Mark, một Con Người khả kính và từng vĩ đại.