Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

"LÀM GÌ"

Hẳn là có sự tham dự của cảm hứng từ "Thoát Á luận" để gần đây, nhiều người đặt vấn đề về việc làm sao để Người Việt, cũng như chế độ chính trị VN thoát ra khởi cái bóng râm tối thui và ngột ngạt của Trung Hoa cộng hòa Nhân dân.
Với người Nhật, không cần phải đao to búa lớn gì, họ sắn tay áo và rũ bỏ tư tưởng Khổng tử chằng chit từng là tư tưởng chủ đạo trong thiết chế xã hội để hòa nhập - kể cả phát động chiến tranh và thua cuộc - với Phương Tây, vươn vai đứng dậy từ đổ nát và nợ nần.
Giống Nhật nhưng nặng hơn nhiều, tư tưởng gốc rễ của các thiết chế xã hội VN bao trùm theo cách bị đô hộ và phụ thuộc tự nguyện. Thế nên, những gì mang tính đặc thù Văn hóa việt (trong mọi lãnh vực) thật nghèo nàn và it ỏi. Những hiện vật hoặc di chỉ mang bản sắc độc đáo cụ thể nhất đại diện cho nền văn hóa để có thể tự hào thì, thứ vẫn đang tranh chấp, thứ thì vẫn... tiếp tục nghiên cứu, kể cả những hiện vật được kết luận là thuộc Văn hóa Hòa Binh.
Vậy làm sao để thoát Trung dù hầu hết dân Việt, kể cả nhiều Hoa kiều, đã ngán Bắc Kinh đến tận cuống họng?
Có người đã chỉ ra rằng, bản chất vấn đề không đơn giản là "thoát Trung" mà ở ngay "truyền thống nô bộc" trong tư tưởng người Việt, đã cố kết từ ngàn năm.

Đập vỡ cái "cố kết" ấy quả không đơn giản trong cách thức và sự tiêu phí thời gian, song hơn lúc nào hết, trong bối cảnh "thế giới phẳng", khi chính quyền Bắc Kinh công khai với Dân Viêt, trước công luận quan hệ quốc tế, dã tâm xâm lược và bá quyền, quả là Thời cơ vàng đang đến.
Bắt đầu từ đâu?
Trước tiên hãy cởi bỏ cái vòng kim cô Ý thức hệ Chủ nghĩa quốc tế vô sản, bứt tưng dây nhợ đồng chí anh em cùng bùa chú 4 tốt 17 chữ vàng với Trung Nam Hải, để đứng dậy ngay ngắn như một quốc gia tự chủ, độc lập thực sự, kể cả tự biết mình chưa mạnh.nhưng đầy liêm sỉ và danh dự!